Estateplanning

Waarschijnlijk denkt u wel eens na over wat er met uw vermogen gebeurt na uw overlijden. U wilt graag dat uw vermogen, waar u zo hard gewerkt voor hebt, gewaarborgd blijft en dat uw erfgenamen zo min mogelijk belasting moeten betalen over hun erfenis.

Bij estateplanning stellen we een persoonlijk plan voor u op om uw vermogen juridisch en fiscaal zo gunstig mogelijk aan uw (klein)kinderen over te dragen zodat er zo min mogelijk erfbelasting (belasting die de erfgenamen betalen over hun erfenis) verschuldigd zal zijn.

Om erfbelasting te besparen, controleren we onder meer of uw testament en/of huwelijkse voorwaarden nog wel up to date zijn. Uit de praktijk blijkt vaak dat deze ooit in een ver verleden zijn gemaakt, maar dat ze vervolgens nooit meer zijn nagekeken. Pakken ze nu ook nog wel gunstig uit bij uw overlijden? Indien nodig zullen we uw testament en/of huwelijkse voorwaarden wijzigen.

Daarnaast kijken we uiteraard ook of het voordelig is om schenkingen te doen. Op grond van de nieuwe Successiewet die per 1 januari 2010 in werking is getreden, is het zelfs mogelijk uw kind eenmalig belastingvrij een bedrag van € 50.000,- te schenken mits dit bedrag wordt aangewend voor de aankoop van een eigen woning of als studiefonds.

Al met al zijn er een hoop mogelijkheden en hoe sneller u er mee begint, hoe meer voordeel u kunt behalen. In tegenstelling tot de belastingdienst kunnen wij het wèl leuker voor u maken!

Is estateplanning iets voor u?
Een veelgehoord misverstand over estateplanning is dat het alleen zou zijn voor op leeftijd zijnde vermogende particulieren of ondernemers. Estateplanning is echter ook aan te raden indien u o.a.:

-  kinderen uit een eerdere relatie heeft;
-  een tweede woning in het buitenland heeft;
-  niet getrouwd bent en geen kinderen heeft.

Uiteraard zijn wij bereid in een vrijblijvend gesprek uw persoonlijke situatie na te gaan. Interesse? Neem contact met ons op zodat wij een afspraak kunnen maken voor een persoonlijke scan van uw situatie!