Notariaat

Wij geven u graag juridisch advies bij belangrijke beslissingen die u in uw leven maakt. Voor een aantal zaken kunt u zelfs niet om de notaris heen. Op grond van de wet bent u immers verplicht de notaris in te schakelen voor bijvoorbeeld de aankoop van een woning of bedrijfspand, het opstellen van een testament, het afwikkelen van een nalatenschap, het oprichten van een BV, of het opstellen van een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden.

Wij bieden de volgende juridische diensten aan:

Onroerend Goedrecht
Indien u een woning heeft aangekocht, verzorgen wij de levering (eigendomsoverdracht) alsmede de vestiging van het hypotheekrecht op die woning.

Naast het opstellen van leverings- en hypotheekakten, adviseren wij u onder meer over:

- erfdienstbaarheden en andere beperkte rechten;
- omzetbelasting;
- gemeenschappelijke eigendom.

Personen- en familierecht
Onder dit rechtsgebeid vallen de meer persoonlijke aangelegenheden, zoals het maken van een testament, een samenlevingscontract of huwelijkse voorwaarden. Daarnaast kunnen wij u ook behulpzaam zijn bij het afwikkelen van een nalatenschap, zoals het opstellen van een verklaring van erfrecht of het opstellen van een aangifte erfbelasting.

In welke gevallen is het maken van een testament gunstiger dan de wettelijke regeling? Waarom is het maken van een samenlevingscontract belangrijk? Op deze en nog veel meer vragen geven wij u antwoord!

(Echt)scheiding
Als u uit elkaar gaat zult u onder meer uw gemeenschappelijke goederen moeten verdelen en dient u afspraken te maken over uw minderjarige kinderen. Indien er geen sprake is van een conflictsituatie, kunnen wij u in het gehele scheidingstraject begeleiden en adviseren.

Mediation
Bij mediation bemiddelen we in een conflictsituatie om uiteindelijk tot een voor alle partijen bevredigende oplossing te komen. Hierbij proberen we te voorkomen dat u het voor de rechter moet uitvechten. Dat scheelt u uiteindelijk tijd, geld en emotie.

Mediation kan een oplossing zijn bij onder meer echtscheiding, conflicten tussen aandeelhouders of ruzies tussen erfgenamen.

Ondernemingsrecht
Wij adviseren u onder andere over:

- het oprichten van een BV, stichting, vereniging of personenvennootschap (maatschap, VOF, CV);
- het wijzigen van statuten;
- het overdragen van aandelen;
- het opstellen van overeenkomsten tussen aandeelhouders.